All Systems Operational

About This Site

MyOnlineStore's central hub for real-time updates on the health and performance of our platform and related services. Some issues that affect a small percentage of stores may not be addressed here.

Platform Operational
Back office ? Operational
Storefront ? Operational
Checkout ? Operational
API ? Operational
Point of Sale Operational
Kassa App (POS) ? Operational
Email ? Operational
Webmail ? Operational
Mail ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
Gepland onderhoud (scheduled maintenance) Jun 26, 2024 23:00 - Jun 27, 2024 01:00 CEST
In de avond van woensdag 26 juni op donderdag 27 juni voeren wij tussen 23:00 uur en 01:00 uur gepland onderhoud uit aan het platform. Gedurende dit onderhoud kan het voorkomen dat je webwinkel en beheeromgeving kortstondig trager of minder bereikbaar zijn.

EN: In the night of Wednesday June 26 and Thursday June 27, we will carry out scheduled maintenance on the platform between 23:00 and 01:00. During this maintenance, your webshop and back office may be temporarily slower or less accessible.

Posted on Jun 20, 2024 - 15:52 CEST
Past Incidents
Jun 23, 2024

No incidents reported today.

Jun 22, 2024

No incidents reported.

Jun 21, 2024

No incidents reported.

Jun 20, 2024

No incidents reported.

Jun 19, 2024
Resolved - De storing is voorbij en het platform is weer stabiel.

EN: The incident is over and the platform is stable again.

Jun 19, 09:00 CEST
Monitoring - Het platform lijkt zich te stabiliseren. We houden de performance scherp in de gaten.

EN: The platform appears to be stabilising. We are actively monitoring the performance.

Jun 19, 08:47 CEST
Identified - We hebben de oorzaak van de verstoring gevonden en zijn het probleem aan het verhelpen.

EN: We have found the cause of the incident and are applying a fix to resolve the problem.

Jun 19, 08:46 CEST
Investigating - We signaleren op dit moment verminderde performance op ons platform. Dit kan leiden tot langere laadtijden en in extreme gevallen tot foutmeldingen. We zijn aan het onderzoeken waar de oorzaak ligt.

EN: We are noticing degraded performance across the platform. This may lead to longer loading times and in extreme cases even error messages. We are researching the cause of the incident.

Jun 19, 08:42 CEST
Jun 18, 2024

No incidents reported.

Jun 17, 2024

No incidents reported.

Jun 16, 2024

No incidents reported.

Jun 15, 2024

No incidents reported.

Jun 14, 2024

No incidents reported.

Jun 13, 2024

No incidents reported.

Jun 12, 2024
Resolved - This incident has been resolved.
Jun 12, 11:25 CEST
Monitoring - A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Jun 12, 11:23 CEST
Update - We are continuing to investigate this issue.
Jun 12, 11:23 CEST
Investigating - Momenteel is het niet mogelijk om in te loggen in de beheeromgeving. We onderzoeken de oorzaak van dit probleem.

EN: Currently it is not possible to log in to the back office. We are investigating the cause of this problem.

Jun 12, 11:16 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Jun 12, 10:54 CEST
Monitoring - We hebben maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de database stabiel blijft. Alle onderdelen van het platform draaien nu weer naar behoren. We blijven de situatie pro-actief monitoren.

EN: We have taken some measures to ensure that the database remains stable. All parts of the platform are now running properly again. We continue to proactively monitor the situation.

Jun 11, 21:21 CEST
Identified - Helaas merken we dat het platform nog niet stabiel is.
We werken wederom aan een oplossing.
We verwachten dat het binnen een uur opgelost is.

EN: Unfortunately, we notice that the platform is not yet stable.
We are once again working on a solution.
We expect it to be resolved within an hour.

Jun 11, 19:55 CEST
Monitoring - We hebben de database zonder dataverlies kunnen herstellen en opnieuw kunnen opstarten. Alle onderdelen van het platform draaien nu weer naar behoren.
We blijven de situatie pro-actief monitoren.


EN: We were able to restore and restart the database without data loss. All parts of the platform are now running properly again.
We continue to proactively monitor the situation.

Jun 11, 18:58 CEST
Identified - Sinds vanmiddag hebben wij te maken met een technische storing op de databases van ons platform. Hierdoor zijn grote delen van ons platform niet bereikbaar, waaronder winkels, de beheeromgeving, de API en de Kassa-app.
Al onze mensen zijn nu bezig met het zoeken naar oplossingen om de databases zonder verlies van data en zo snel mogelijk weer up-and-running te krijgen. De verwachting is dat dit nog enkele uren zal duren.

EN: Since this afternoon we have been experiencing a technical malfunction on the databases of our platform. As a result, large parts of our platform are inaccessible, including the stores, the backoffice, the API and the POS app.
All our people are now looking for solutions to get these databases up and running again as quickly as possible without losing data. This is expected to take several hours.

Jun 11, 17:22 CEST
Update - We are continuing to investigate this issue.
Jun 11, 16:36 CEST
Update - We are continuing to investigate this issue.
Jun 11, 15:52 CEST
Update - We are continuing to investigate this issue.
Jun 11, 15:13 CEST
Update - Door nog onbekende oorzaak is het platform op dit moment niet beschikbaar. De winkels en de beheeromgeving zijn hierdoor niet bereikbaar. Er wordt gezocht naar de oorzaak.

EN: Due to an unknown cause, the platform is currently unavailable. The stores and the backoffice are therefore not accessible. We are investigating the cause of the issue.

Jun 11, 15:07 CEST
Investigating - We signaleren op dit moment verminderde performance op ons platform. Dit kan leiden tot langere laadtijden en in extreme gevallen tot foutmeldingen. We zijn aan het onderzoeken waar de oorzaak ligt.

EN: We are noticing degraded performance across the platform. This may lead to longer loading times and in extreme cases even error messages. We are researching the cause of the incident.

Jun 11, 14:27 CEST
Jun 11, 2024
Jun 10, 2024

No incidents reported.

Jun 9, 2024

No incidents reported.