All Systems Operational
Platform Operational
Backoffice ? Operational
Storefront (webshops) ? Operational
Checkout ? Operational
API ? Operational
Point of Sale Operational
Mail Operational
Service ? Operational
Webmail Operational
Support Operational
Klarna Klarna Checkout (KCO) Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Nov 30, 2020

No incidents reported today.

Nov 29, 2020

No incidents reported.

Nov 28, 2020

No incidents reported.

Nov 27, 2020

No incidents reported.

Nov 26, 2020

No incidents reported.

Nov 25, 2020

No incidents reported.

Nov 24, 2020

No incidents reported.

Nov 23, 2020

No incidents reported.

Nov 22, 2020

No incidents reported.

Nov 21, 2020

No incidents reported.

Nov 20, 2020

No incidents reported.

Nov 19, 2020
Resolved - De oplossing heeft het gewenst effect. Het probleem is verholpen.

EN: The solution has the desired effect. The issue has been resolved.
Nov 19, 18:21 CET
Monitoring - De geïmplementeerde oplossing lijkt het probleem te hebben opgelost. We blijven de situatie monitoren.

EN: The implemented solution seems to have solved the problem. We will continue to monitor the situation.
Nov 19, 17:51 CET
Update - We blijven werken aan een oplossing voor dit probleem.

EN: We are continuing to work on a fix for this issue.
Nov 19, 17:32 CET
Identified - Het probleem is geïdentificeerd en er wordt een oplossing geïmplementeerd.

EN: The issue has been identified and a fix is being implemented.
Nov 19, 17:02 CET
Investigating - Momenteel kan het voorkomen dat het versturen van orderbevestigingen, wijzigen van orderstatussen en het versturen van bijbehorende mails niet goed werkt. We onderzoeken de oorzaak van dit probleem.

EN: Currently, it can happen that sending order confirmations, changing order statuses and sending associated emails does not work properly. We are investigating this issue.
Nov 19, 16:32 CET
Resolved - Tussen 15:35 en 15:40 heeft er een korte verstoring plaatsgevonden, waardoor webwinkels en beheeromgeving mogelijk niet bereikbaar waren.

EN: There was a brief disruption between 15:35 and 15:40. As a result webshops and back office may not have been accessible.
Nov 19, 15:30 CET
Nov 18, 2020

No incidents reported.

Nov 17, 2020

No incidents reported.

Nov 16, 2020

No incidents reported.