All Systems Operational
Platform Operational
Backoffice ? Operational
Storefront (webshops) ? Operational
Checkout ? Operational
API ? Operational
Point of Sale Operational
Mail Operational
Service ? Operational
Webmail Operational
Support Operational
Klarna Klarna Checkout (KCO) Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
API Response Time
Fetching
Past Incidents
Apr 3, 2020

No incidents reported today.

Apr 2, 2020

No incidents reported.

Apr 1, 2020
Resolved - After 2 days of closely monitoring the fix we're closing this issue. Thank you for your patience.

Na 2 dagen nauwgezet de systemen monitoren sluiten we dit issue. Dank je wel voor je geduld.
Apr 1, 09:11 CEST
Update - All functionality has been restored to normal since yesterday morning. Performance of the systems is well within bounds. We're monitoring the situation closely

Alle functionaliteit is weer hersteld sinds gisterenmorgen. Performance is ruim binnen de marge. We monitoren vandaag nog extra nauwkeurig
Mar 31, 09:40 CEST
Update - It is still extremely busy on the platform. We're monitoring the situation. So far all systems within operational parameters

Het is nog steeds ontzettend druk op het platform. We houden de boel scherp in de gaten. Tot dusver draaien de systemen goed
Mar 30, 08:49 CEST
Update - We are still monitoring the issue. Performance is normal and swift action is taken when things go out of bounds. It is extremely busy on the platform. We will update daily unless there is news

We monitoren nog steeds actief de performance. De performance is momenteel normaal, en als het uit de hand loopt grijpen we in. Het is momenteel extreem druk op het platform. We geven dagelijks een update tenzij er nieuws is
Mar 27, 09:53 CET
Update - Last evening and tonight all systems behaved normally. We're monitoring the situation today and are going to gradually increase load again

Gisterenavond en vannacht hebben de systemen zich goed gedragen. Vandaag gaan we de load op het systeem weer stapsgewijs verhogen
Mar 26, 07:34 CET
Update - Systems are still stable. We're actively monitoring our systems and will keep this ticket open for the evening

De systemen doen het nog steeds goed. We blijven de situatie actief volgen en houden dit ticket open voor de avond
Mar 25, 19:17 CET
Monitoring - The systems are running within operating parameters. We keep monitoring closely

Het gedrag lijkt weer normaal. We monitoren de situatie
Mar 25, 16:58 CET
Investigating - We signaleren op dit moment verminderde performance op ons platform. Dit kan leiden tot langere laadtijden en in extreme gevallen tot foutmeldingen. We zijn aan het onderzoeken waar de oorzaak ligt.

EN: We are noticing degraded performance across the platform. This may lead to longer loading times and in extreme cases even error messages. We are researching the cause of the incident.
Mar 25, 16:35 CET
Mar 29, 2020

No incidents reported.

Mar 28, 2020

No incidents reported.

Mar 25, 2020
Resolved - All systems are within operational parameters

alle systemen draaien momenteel normaal
Mar 25, 16:00 CET
Monitoring - The fixes appear to be working. Speed is within normal bounds again. We're monitoring the situation

De oplossingen lijken te werken. De snelheid wordt weer normaal. We houden de boel scherp in de gaten
Mar 25, 15:44 CET
Identified - We have found a possible cause and are working on fixes to resolve the slowness issue

WE hebben een mogelijke oorzaak gevonden en zijn aan een oplossing voor het probleem aan het werken
Mar 25, 15:09 CET
Update - We are continuing to investigate the issue

We zijn nog steeds in onderzoek waarom de systemen langzaam zijn
Mar 25, 14:27 CET
Investigating - We signaleren op dit moment verminderde performance op ons platform. Dit kan leiden tot langere laadtijden en in extreme gevallen tot foutmeldingen. We zijn aan het onderzoeken waar de oorzaak ligt.

EN: We are noticing degraded performance across the platform. This may lead to longer loading times and in extreme cases even error messages. We are researching the cause of the incident.
Mar 25, 13:48 CET
Resolved - De storing is voorbij en het platform is weer stabiel.

EN: The incident is over and the platform is stable again.
Mar 25, 01:36 CET
Monitoring - De doorgevoerde oplossing lijkt het gewenste effect te hebben. Zoals het er nu uit ziet, is het platform weer stabiel en hoeven we niet meer op onderhoud.

EN: The implemented solution seems to have the desired effect. As it stands, the platform is stable again and we no longer need maintenance.
Mar 25, 01:32 CET
Identified - Een potentiële oorzaak is gevonden. Vooralsnog zien we dat het platform weer stabieler raakt. We gaan vooralsnog van onderhoud af om de impact te bepalen.

EN: A potential cause has been found. For the time being, we see that the platform is becoming more stable again. We will end the maintenance for now to determine the impact.
Mar 25, 01:17 CET
Update - We werken door aan het zoeken naar een aanleiding.

EN: We continue to look for a possible cause.
Mar 25, 00:50 CET
Update - Het onderhoud heeft vooralsnog geen vruchten afgeworpen, maar geeft onze ontwikkelaars wel wat meer richting om te zoeken. We blijven voorlopig op onderhoud.

EN: Maintenance has not yet paid off, but it does give our developers a little more direction to look for. We remain on maintenance for the time being.
Mar 25, 00:21 CET
Update - Er is nog geen aanknopingspunt gevonden. Onze ontwikkelaars werken met man en macht aan de verstoring. Om 00.00 uur (UTC+1) gaan we tijdelijk op onderhoud om dit verder te onderzoeken. Je beheeromgeving en webwinkel zijn hierdoor tijdelijk niet beschikbaar.

EN: No solution has yet been found. Our developers are working with all their might on the disruption. At 00.00 hours (UTC + 1) we temporarily go on maintenance to investigate this further. As a result, your back office and storefront are temporarily unavailable.
Mar 24, 23:50 CET
Update - We zoeken vooralsnog naar een aanleiding van dit probleem.

EN: We are continuing to investigate this issue.
Mar 24, 23:16 CET
Investigating - We signaleren op dit moment verminderde performance op ons platform. Dit kan leiden tot langere laadtijden en in extreme gevallen tot foutmeldingen. We zijn aan het onderzoeken waar de oorzaak ligt.

EN: We are noticing degraded performance across the platform. This may lead to longer loading times and in extreme cases even error messages. We are researching the cause of the incident.
Mar 24, 22:48 CET
Mar 24, 2020
Resolved - De storing is voorbij en het platform is weer stabiel. De geautomatiseerde e-mails worden met terugwerkende kracht verstuurd.

EN: The incident is over and the platform is stable again. The automated emails are sent retroactively.
Mar 24, 21:53 CET
Monitoring - Het platform lijkt zich te stabiliseren. We houden de performance scherp in de gaten.

EN: The platform appears to be stabilising. We are actively monitoring the performance.
Mar 24, 21:27 CET
Investigating - Het platform lijkt zich te stabiliseren. We houden de performance scherp in de gaten.

EN: The platform appears to be stabilising. We are actively monitoring the performance.
Mar 24, 21:22 CET
Identified - We hebben de oorzaak van de verstoring gevonden en zijn het probleem aan het verhelpen.

EN: We have found the cause of the incident and are applying a fix to resolve the problem.
Mar 24, 21:16 CET
Investigating - We signaleren op dit moment dat geautomatiseerde (order)mails en wachtwoordresets van de beheeromgeving niet werken. We zijn aan het onderzoeken waar de oorzaak ligt.

EN: We are noticing that automated (order) emails, and password resets for the back office are not working. We are investigating the cause.
Mar 24, 20:52 CET
Mar 23, 2020

No incidents reported.

Mar 22, 2020

No incidents reported.

Mar 21, 2020

No incidents reported.

Mar 20, 2020

No incidents reported.