All Systems Operational

About This Site

Mijnwebwinkel storing?
We houden de performance van ons platform nauwlettend in de gaten. Bekijk op deze statuspagina de actuele storingen of problemen.

MyOnlineStore malfunction?
We keep a close eye on the performance of our platform. View the current malfunctions or problems on this status page.

Platform Operational
Backoffice ? Operational
Storefront ? Operational
Checkout ? Operational
API ? Operational
Point of Sale Operational
Mail ? Operational
Webmail Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Dec 5, 2021

No incidents reported today.

Dec 4, 2021

No incidents reported.

Dec 3, 2021

No incidents reported.

Dec 2, 2021

No incidents reported.

Dec 1, 2021
Completed - Het onderhoud is alsnog binnen het eerder geplande tijdsframe succesvol afgerond.

EN: The maintenance was successfully completed within the earlier planned time frame.
Dec 1, 01:00 CET
Update - Door onvoorziene redenen is het onderhoud van deze nacht met een half uur verlengd. We doen onze uiterste best om het tijdsbestek van dit onderhoud zo kort mogelijk te houden.

EN: EN: Due to unforeseen reasons, the maintenance of this night has been extended by half an hour. We do our very best to keep the time frame of this maintenance as short as possible.
Dec 1, 00:39 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Dec 1, 00:01 CET
Scheduled - In de nacht van dinsdag 30 november op woensdag 1 december, voeren wij tussen 00:00 uur en 01:00 uur gepland onderhoud uit aan het platform. Gedurende dit onderhoud zijn je webwinkel en de beheeromgeving minder tot niet bereikbaar.

EN: In the night of Tuesday 30 November to Wednesday 1 December, we will carry out scheduled maintenance on the platform between 00:00 and 01:00. During this maintenance, your web store and the back office are less or not accessible.
Nov 29, 09:50 CET
Nov 30, 2021
Resolved - Het onderliggende probleem is opgelost en lijkt te werken. Vannacht zullen we nog een aantal handelingen uitvoeren om eventuele niet getoonde afbeeldingen te herstellen.

EN: The underlying issue has been resolved and appears to be working. Tonight we will perform a number of actions to restore any images that are not shown.
Nov 30, 14:45 CET
Monitoring - Het platform lijkt zich te stabiliseren. We houden de performance scherp in de gaten.

EN: The platform appears to be stabilizing. We are actively monitoring the performance.
Nov 30, 12:40 CET
Identified - Nog niet alles lijkt helemaal in orde. We hebben de oorzaak van de verstoring gevonden en zijn het probleem aan het verhelpen.

EN: Still not everything is working as expected. We have found the cause of the incident and are applying a fix to resolve the problem.
Nov 30, 11:05 CET
Monitoring - Het platform lijkt zich te stabiliseren. We houden de performance scherp in de gaten.

EN: The platform appears to be stabilising. We are actively monitoring the performance.
Nov 30, 10:43 CET
Identified - We signaleren op dit moment verminderde performance op ons platform m.b.t het tonen van afbeelding. Dit kan leiden tot langere laadtijden en in extreme gevallen tot foutmeldingen. We hebben een mogelijke oorzaak gevonden en werken aan een oplossing.

EN: We are noticing degraded performance across the platform regarding images. This may lead to longer loading times and in extreme cases even error messages. We found a possible cause and are working on a solution.
Nov 30, 10:34 CET
Nov 29, 2021

No incidents reported.

Nov 28, 2021

No incidents reported.

Nov 27, 2021

No incidents reported.

Nov 26, 2021

No incidents reported.

Nov 25, 2021

No incidents reported.

Nov 24, 2021

No incidents reported.

Nov 23, 2021

No incidents reported.

Nov 22, 2021
Resolved - Het versturen en ontvangen van mail is weer volledig hersteld.

EN: Sending and receiving mail has been fully restored.
Nov 22, 14:14 CET
Monitoring - De wachtrij neemt af. We zien dat de afhandeling van mails en nieuwsbrieven weer normaal verloopt.

EN: The queue decreases. We see that the handling of emails and newsletters is back to normal.
Nov 22, 13:05 CET
Identified - Momenteel is het platform druk bezig met het afhandelen van veel mail en nieuwsbrieven. Hierdoor is een wachtrij ontstaan, waardoor mail vertraagd zal worden afgehandeld. Dit geldt voor zowel het versturen als het ontvangen van mail. Naarmate de wachtrij afneemt, zal de afhandeling van mail weer normaal verlopen.

EN: The platform is currently busy handling a lot of mail and newsletters. This has created a queue, which means that mail will be processed with a delay. This applies to both sending and receiving mail. As the queue decreases, mail handling will return to normal.
Nov 22, 12:40 CET
Investigating - Momenteel is het platform druk bezig met het afhandelen van veel mail en nieuwsbrieven. Hierdoor is een wachtrij ontstaan, waardoor mail vertraagd zal worden afgehandeld. Dit geldt voor zowel het versturen als het ontvangen van mail. Naarmate de wachtrij afneemt, zal de afhandeling van mail weer normaal verlopen.

EN: The platform is currently busy handling a lot of mail and newsletters. This has created a queue, which means that mail will be processed with a delay. This applies to both sending and receiving mail. As the queue decreases, mail handling will return to normal.
Nov 22, 12:07 CET
Nov 21, 2021

No incidents reported.