All Systems Operational

About This Site

Mijnwebwinkel storing?
We houden de performance van ons platform nauwlettend in de gaten. Bekijk op deze statuspagina de actuele storingen of problemen.

MyOnlineStore malfunction?
We keep a close eye on the performance of our platform. View the current malfunctions or problems on this status page.

Platform Operational
Backoffice ? Operational
Storefront ? Operational
Checkout ? Operational
API ? Operational
Point of Sale Operational
Mail ? Operational
Webmail Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Jun 1, 2023

No incidents reported today.

May 31, 2023

No incidents reported.

May 30, 2023

No incidents reported.

May 29, 2023

No incidents reported.

May 28, 2023

No incidents reported.

May 27, 2023

No incidents reported.

May 26, 2023

No incidents reported.

May 25, 2023

No incidents reported.

May 24, 2023

No incidents reported.

May 23, 2023
Resolved - De storing is voorbij en het platform is weer stabiel.

EN: The incident is over and the platform is stable again.

May 23, 16:31 CEST
Monitoring - Het platform lijkt zich te stabiliseren. We houden de performance scherp in de gaten.

EN: The platform appears to be stabilising. We are actively monitoring the performance.

May 23, 16:02 CEST
Update - We are continuing to work on a fix for this issue.
May 23, 15:44 CEST
Identified - We hebben de oorzaak van de verstoring gevonden en zijn het probleem aan het verhelpen.

EN: We have found the cause of the incident and are applying a fix to resolve the problem.

May 23, 15:24 CEST
Investigating - We signaleren op dit moment verminderde performance van de Kassa App. Dit kan leiden tot langere laadtijden en in extreme gevallen tot foutmeldingen bij kaartbetalingen. We zijn aan het onderzoeken waar de oorzaak ligt.

EN: We are noticing degraded performance across the POS. This may lead to longer loading times and in extreme cases even error messages when paying with card. We are researching the cause of the incident.

May 23, 15:22 CEST
Resolved - De storing is voorbij en het platform is weer stabiel.

EN: The incident is over and the platform is stable again.

May 23, 15:16 CEST
Monitoring - Het platform lijkt zich te stabiliseren. We houden de performance scherp in de gaten.

EN: The platform appears to be stabilising. We are actively monitoring the performance.

May 23, 15:11 CEST
Identified - We hebben de oorzaak van de verstoring gevonden en zijn het probleem aan het verhelpen.

EN: We have found the cause of the incident and are applying a fix to resolve the problem.

May 23, 15:07 CEST
Investigating - We signaleren op dit moment verminderde performance op ons platform. Dit kan leiden tot langere laadtijden en in extreme gevallen tot foutmeldingen. We zijn aan het onderzoeken waar de oorzaak ligt.

EN: We are noticing degraded performance across the platform. This may lead to longer loading times and in extreme cases even error messages. We are researching the cause of the incident.

May 23, 15:06 CEST
May 22, 2023
Completed - Het geplande onderhoud is succesvol afgerond.

EN: The scheduled maintenance has been completed successfully.

May 22, 22:54 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 22, 22:01 CEST
Scheduled - In de avond van 22 mei zullen wij gepland onderhoud uitvoeren aan de e-mail- en webmaildiensten. Tijdens dit onderhoud kunnen er enkele korte onderbrekingen plaatsvinden bij het versturen en ontvangen van e-mail. E-mails die gedurende de onderbrekingen worden verstuurd of ontvangen, zullen na het onderhoud alsnog correct worden afgehandeld.

EN: On the evening of May 22, we will perform scheduled maintenance on the e-mail and webmail services. During this maintenance, there may be some brief interruptions in sending and receiving emails. E-mails sent or received during the interruptions will still be dispatched correctly after the maintenance.

May 17, 10:25 CEST
May 21, 2023

No incidents reported.

May 20, 2023

No incidents reported.

May 19, 2023

No incidents reported.

May 18, 2023

No incidents reported.