Gepland onderhoud
Scheduled for Oct 27, 01:00 - 05:00 CEST
Scheduled
Onze hostingpartij voert in de nacht van 26 oktober op 27 oktober tussen 01:00 uur en 05:00 uur onderhoud uit aan hun netwerk. De verwachting is dat gedurende dit onderhoud je webwinkel, beheeromgeving en mail gedurende enkele minuten minder goed tot niet bereikbaar zullen zijn.

EN: Our hosting party will perform maintenance on their network during the night of October 26 to October 27 between 01:00 and 05:00. It is expected that during this maintenance your webshop, back office, and mail will be less accessible or unavailable for a few minutes.
Posted Sep 29, 2021 - 11:34 CEST
This scheduled maintenance affects: Platform (Backoffice, Storefront, Checkout, API, Point of Sale, Mail, Webmail).