Degraded performance
Incident Report for MyOnlineStore
Resolved
De storing is voorbij en het platform is weer stabiel.

EN: The incident is over and the platform is stable again.
Posted May 13, 2024 - 17:42 CEST
Monitoring
Het platform lijkt zich te stabiliseren. We houden de performance scherp in de gaten.

EN: The platform appears to be stabilising. We are actively monitoring the performance.
Posted May 13, 2024 - 17:27 CEST
Update
We are continuing to work on a fix for this issue.
Posted May 13, 2024 - 17:22 CEST
Identified
We hebben de oorzaak van de verstoring gevonden en zijn het probleem aan het verhelpen.

EN: We have found the cause of the incident and are applying a fix to resolve the problem.
Posted May 13, 2024 - 16:59 CEST
Investigating
We signaleren op dit moment problemen met het inloggen in de beheeromgeving. Dit kan leiden tot langere laadtijden en in extreme gevallen tot foutmeldingen. We zijn aan het onderzoeken waar de oorzaak ligt.

EN: We are noticing issues with logging in to the back office. This may lead to longer loading times and in extreme cases even error messages. We are researching the cause of the incident.
Posted May 13, 2024 - 16:54 CEST
This incident affected: Platform (Back office, Storefront, Checkout, API).