Degraded performance (mail and webmail)
Incident Report for MyOnlineStore
Resolved
De storing is voorbij en het platform is weer stabiel.

EN: The incident is over and the platform is stable again.
Posted Apr 04, 2023 - 17:15 CEST
Update
Het merendeel van de problemen lijken te zijn opgelost. We zien wel dat er her en der nog sprake kan zijn van traagheid. In dat geval adviseren we je om helemaal uit te loggen uit je webmail en even opnieuw in te loggen. We blijven de situatie monitoren.

EN: Most of the issues seem to have been resolved. We do see that there can still be some slow performance here and there. In that case, we advise you to log out completely from your webmail and log in again. We continue to monitor the situation.
Posted Apr 04, 2023 - 15:02 CEST
Update
We blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden.

EN: We continue to closely monitor the situation.
Posted Apr 04, 2023 - 13:18 CEST
Monitoring
De mail en webmail lijken zich te stabiliseren. We houden de performance scherp in de gaten.

EN: The mail and webmail appear to be stabilising. We are actively monitoring the performance.
Posted Apr 04, 2023 - 12:44 CEST
Identified
We hebben de oorzaak van de verstoring gevonden en zijn het probleem aan het verhelpen.

EN: We have found the cause of the incident and are applying a fix to resolve the problem.
Posted Apr 04, 2023 - 12:22 CEST
Update
We are continuing to investigate this issue.
Posted Apr 04, 2023 - 11:05 CEST
Investigating
We signaleren op dit moment verminderde performance aan de emaildiensten. Dit kan leiden tot langere laadtijden en in extreme gevallen tot foutmeldingen. We zijn aan het onderzoeken waar de oorzaak ligt.

EN: We are noticing degraded performance on our email services. This may lead to longer loading times and in extreme cases even error messages. We are researching the cause of the incident.
Posted Apr 04, 2023 - 11:05 CEST
This incident affected: Platform (Back office, Storefront, Checkout, API).