Platform offline
Incident Report for MyOnlineStore
Resolved
Tijdens 02:22 uur en 02:32 uur heeft er kortstondig een onderbreking van ons platform plaatsgevonden. Na onderzoek, bleek deze verstoring gerelateerd te zijn aan werkzaamheden van één van onze leveranciers. Deze werkzaamheden zijn afgerond en het platform werkt inmiddels weer naar behoren.

EN: During 02:22 AM and 02:32 AM there was a brief interruption of our platform. After investigation, this disruption appeared to be related to the activities of one of our suppliers. These activities have been completed and the platform is now working properly again.
Posted Dec 22, 2020 - 02:59 CET