Degraded performance
Incident Report for MyOnlineStore
Resolved
Dit incident is opgelost.

EN: This incident has been resolved.
Posted Mar 04, 2022 - 16:43 CET
Monitoring
De problemen met aanvragen voor SSL-certificaten zijn opgelost. Onze ontwikkelaars hebben minutieus speurwerk verricht, en daarna foutieve certificaataanvragen verwijderd. SSL-certificaten voor deze foutieve domeinen worden automatisch weer opnieuw aangevraagd. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.

EN: The issues with SSL certificate requests have been resolved. Our developers have done meticulous research, and then removed erroneous certificate requests. SSL certificates for these faulty domains are automatically requested again. You don't have to do anything for this yourself.
Posted Mar 04, 2022 - 16:08 CET
Update
Een heel groot gedeelte van domeinen van webwinkels is weer voorzien van een SSL-certificaat. Voor domeinnamen in eigen beheer verloopt dit proces anders en is er een externe afhankelijkheid, waardoor de aanvraag van het SSL-certificaat wat langer op zich laat wachten. Hierdoor kan het voorkomen dat jouw webwinkel via de domeinnaam of domeinnamen die je zelf beheert tijdelijk niet bereikbaar is. We blijven werken aan een oplossing om alle domeinen weer bereikbaar te krijgen.

EN: A very large part of domains of web shops is again provided with an SSL certificate. This process is different for domain names that you manage yourself and there is an external dependency, so that the request for the SSL certificate takes a little longer. As a result, it is possible that your web shop is temporarily unavailable via the domain name or domain names that you manage yourself. We continue to work on a solution to make all domains accessible again.
Posted Mar 01, 2022 - 15:58 CET
Update
We blijven doorwerken aan een oplossing voor het probleem van de resterende SSL-certificaten.

EN: We will continue to work on a solution to the issue of the remaining SSL certificates.
Posted Mar 01, 2022 - 10:38 CET
Update
Inmiddels is een groot deel van het probleem rondom verlopen SSL-certificaten gemitigeerd. Helaas werkt het nog niet voor alle situaties waarin we SSL-certificaten aanbieden. We blijven doorwerken aan een oplossing.

EN: In the meantime, a large part of the problem surrounding expired SSL certificates has been mitigated. Unfortunately, it does not yet work for all situations where we offer SSL certificates. We will continue to work on a solution.
Posted Feb 28, 2022 - 21:54 CET
Identified
We signaleren op dit moment dat in sommige gevallen het SSL-certificaat van domeinnamen zijn verlopen en niet naar behoren automatisch zijn verlengd. We werken verder aan een oplossing.

EN: We are currently noticing that in some cases the SSL certificate of domain names has expired and has not been automatically renewed properly. We continue working on a solution.
Posted Feb 28, 2022 - 18:33 CET
Investigating
We signaleren op dit moment dat in sommige gevallen het SSL-certificaat van domeinnamen zijn verlopen en niet naar behoren automatisch zijn verlengd. We werken aan een oplossing.

EN: We are currently noticing that in some cases the SSL certificate of domain names has expired and has not been automatically renewed properly. We are working on a solution.
Posted Feb 28, 2022 - 14:16 CET
This incident affected: Platform (Storefront).